grafika grafika

System updates

Sprawdź, jak rozwija się system CMMS od QRmaint i jakie funkcje zostały dodane do naszej aplikacji w ostatnim czasie.

10-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z października

 • Tryb odczytu i edycji formularza zapotrzebowania
 • Nowe pola w zapotrzebowaniach - konto kosztowe pozycji, nr zapotrzebowania z zewnętrznego systemu, nr zamówienia z zewnętrznego systemu
 • Edycja danych użytkownika anonimowego w zarejestrowanym zgłoszeniu
 • Cel zapotrzebowania - oprogramowanie dodawania własnych pozycji
 • Raport zadań wg przypisanej osoby - dodanie kolumny z danymi z zakładki 'Prace'
 • Implementacja pojedynczego logowania (ang. single sign-on, SSO) –Mechanizm SSO pozwalaja uprawnionemu użytkownikowi, po jednokrotnym uwierzytelnieniu, na dostęp do wielu aplikacji, które istnieją w tej samej domenie
 • Nowe pola i filtry w zadniach: 'Wymagane zatrzymanie maszyny', 'Szacunkow czas', 'Wpływ na czas cyklu produkcyjnego', 'Wymagane zatrzymanie maszyny'

09-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z września

 • Nowe filtry na liście zadań - 'klient' oraz 'Aktualnie realizowane - uruchomiony stoper'
 • Zakładka 'Historia' w karcie urządzenia prezentująca historię urządzenia np. relokacje, zmiany statusu
 • Blokada uruchomienia wielu stoperów realizacji zadania oraz informacja o aktualnie realizowanych zadaniach z włączonym stoperem
 • Wyszukiwanie usuniętych urządzeń na liście oraz możliwość ich przywrócenia
 • Inne udoskonalenia i poprawki

08-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z sierpnia

 • Podgląd urządzeń w których użyto część zamienną wprost z karty części zamiennej
 • Raport zadań ogólny - dodanie kolumny 'Zamknięto na zmianie'
 • Raport 'Przywołania'
 • Inne udoskonalenia i poprawki

07-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z lipca

 • Nowe uprawnienie umożliwiające udostępnienie w trybie odczytu modułu 'Urządzenia' dla użytkowników z rolą ' Zgłaszający rozszerzony'
 • Nowy sposób wiązania części zamiennych z urządzeniami lub modelami urządzeń
 • Historia użycia części w karcie urządzenia
 • Widoczność zdjęć dedykowanych części zamiennych w karcie urządzenia
 • Możliwość udostępnienia interaktywnych planów dla użytkownika z rolą 'Zgłaszający rozszerzony'

06-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z czerwca

 • Nowy widok podglądu zgłoszeń dla użytkowników zgłaszających
 • Nowa zakładka części zamienne w urządzeniu
 • Statystyki użycia części w widoku podglądu części
 • Dodanie kolumny stan maksymalny w 'Raport części - ogólny"
 • Nowy format etykiety z kodem QR dla urządzeń i części: 60mm x 40mm
 • Rozbudowa wiązania części z urządzeniem: po modelu urządzenia lub z pojedynczym urządzeniem
 • Dopuszczenie urządzenia/maszyny do pracy po zamknięciu zgłoszenia
 • Zmiana "Potwierdzenia realizacji zgłoszenia" na "Odbiór prac"
 • Inne udoskonalenia i poprawki

05-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z maja

 • Plany interaktywne
 • API: nowe metody dla magazynu części
 • Nowy widok listy zadań w aplikacji mobilnej
 • Nowe uprawnienie użytkowników: Widoczność i zarządzanie modułem dostawcy
 • Nowe uprawnienie użytkowników: Widoczność i zarządzanie modułem interaktywne plany
 • Nowe uprawnienie użytkownika zgłaszającego: Widoczność modułu urządzenia
 • Optymalizacja zdjęć w PDF - PDF zadania waży znacznie mnie
 • Dodanie w eksporcie PDF zadania w zakładce prace pracownika realizującego.
 • Sortowanie po dacie zamknięcia w liście zadań
 • Pełna ścieżka lokalizacji w w mobilnej liście zadań
 • Inne udoskonalenia i poprawki

04-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z kwietnia

 • Wybór komponentów podrzędnych po zeskanowaniu kodu QR
 • Podgląd danych kontaktowych użytkownika m.in w zadaniach osoba zgłaszająca
 • Wiele innych poprawek

03-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Wizualizacja nieruchomości/obiektów na mapie geograficznej
 • Wizualizacja urządzeń na mapie geograficznej
 • Udostępnianie zadania w formie PDF na wskazany adres email
 • Dodanie w KPI Dashboard zakresów lokalizacji użytkowników
 • API: Nowe metody zapotrzebowań
 • Inne udoskonalenia i poprawki

02-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Dedykowany dla wózków widłowych panel obsługi przywołań
 • Dedykowany raport zapotrzebowań
 • Nowe pola w formularzu zapotrzebowań: Okres kosztowy, Cel zapotrzebowania
 • Ograniczenie dostępu do listy dostawców tylko z określonych lokalizacji
 • Raport części ogólny - dodanie kolumny 'Rodzaj części'
 • Aktualizacja raportu wejść/wyjść magazynowych
 • Inne udoskonalenia i poprawki

01-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian ze stycznia

 • Oznaczanie Tagami zadań
 • TOP 10 urządzeń z przestojami w KPI dashboard
 • Rozbudowa funkcjonalności panelu przywołań ANDON - wielopoziomowa struktura wyboru przywołania
 • Anulowanie przywołań z panelu ANDON
 • Filtrowanie zadań w kalendarzu wg rodzaju zadania
 • Uproszczenie importu urządzeń i części
 • Aktualizacja raportu kosztów urządzeń

12-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z grudnia

 • Nowe pola w formularzu zadania: Przyczyna źródłowa oraz Propozycja usprawnienia
 • Rozbudowa ustawień formularza zadania o możliwość wskazania iż dane pole jest wymagane przy zamknięciu tylko dla wskazanego rodzaju zadania
 • Niestandardowe uprawnienia użytkowników do modułu: Magazyn części
 • Niestandardowe uprawnienia użytkowników do modułu: DashboardTV
 • Proces mycia i dezynfekcji
 • Zdjęcia w lokalizacjach
 • Dedykowany zespół dla pozycji listy kontrolnej
 • Priorytet przywołania w Dashboard TV

tło

QRmaint Instandhaltungssoftware schon ab 8€/Monat !

14 Tage kostenlos testen!